Ouderraad  

De ouderraad stelt zich ten doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Dit doet zij door een brug te vormen tussen ouders en school zodat de kinderen alle mogelijkheden krijgen zich in de best mogelijke omstandigheden te ontwikkelen. 

De ouderraad organiseert en assisteert bij evenementen en festiviteiten op school en zet zich in voor cultuur, creativiteit en sport. Tevens levert zij een financiële bijdrage aan het materialistisch verfraaien en verbeteren van de school.

Naast het organiseren van feestelijkheden en activiteiten vindt de ouderraad het ook van belang om als spreekbuis op te treden: om signalen van ouders en leerlingen met betrekking tot schoolaangelegenheden door te spelen aan het team, de directie en medezeggenschapsraad. Belangrijk is te vermelden dat de ouderraad met betrekking tot signalen en actuele ontwikkelingen slechts een signalerende en informerende functie heeft en zich verder niet bezig houdt met onderwijsinhoudelijke aangelegenheden.

De ouderraad is regelmatig op zoek naar nieuwe kandidaten. Mocht u zich geroepen voelen, we vragen van de kandidaten een positieve houding ten opzichte van de school, de activiteiten van de school en de activiteiten van de Ouderraad. Het is wenselijk dat de kandidaten:

-      tijdens de evenementen/festiviteiten op school aanwezig kunnen zijn om te assisteren en eventuele hulpouders te begeleiden;

-     de vergaderingen van de Ouderraad bijwonen, die ca. 10 maal per jaar 
      ’s avonds plaatsvinden.

-     beschikbaar zijn voor minimaal één commissie per schooljaar en het         
      assisteren bij de voorbereidingen van een evenement.

De OR- leden

Sanne van Geenhuizen voorzitter
Caroline Giraud-Tijhuis penningmeester 
Premi Piquard lid
Gerdie Kreunen secretaris
Githa van Vilsteren lid
Inger van Bergen lid
Mieke van Mourik lid
Chantal Muys lid
Esther Stokkink teamlid
Janneke Beltman teamlid

Contact

orpropschool@gmail.com

Mr G. Propschool op Facebook