Ouderraad  

De ouderraad organiseert en assisteert bij evenementen en festiviteiten op school en zet zich in voor cultuur, creativiteit en sport. Ook levert de ouderraad een bijdrage aan het verfraaien en verbeteren van de school. De ouderraad draagt bij aan de verbinding tussen school en ouders door signalen van ouders en leerlingen met betrekking tot schoolaangelegenheden door te spelen aan het team, de directie en medezeggenschapsraad. De ouderraad heeft slechts een signalerende en informerende functie en houdt zich niet bezig met onderwijsinhoudelijke aangelegenheden.

 

De OR- leden


Martine Willems voorzitter
Iris Toxopeüs-Boss penningmeester
Eline Schuttinga secretaris
Marloes Janknegt secretaris
Sanne van geenhuizen lid
Bonne Venema lid
Karin ten Kate lid
Ids vd Giessen lid
Premi Piquard lid
Esther Stokkink teamlid
Janneke Beltman teamlid


Meer informatie


Voorzitter Martine Willems is contactpersoon voor de OR. Ze is beschikbaar voor vragen of suggesties.
T: 06 -51635264

Voor meer informatie over de activiteiten van de ouderraad, kunt u de OR presentatie openen.
https://we.tl/ag2MvETwJO

Mr G. Propschool op Facebook