Groep 8aGroep 8a is dit jaar de kleinste groep van de Propschool. Met 14 leerlingen begonnen we en inmiddels hebben we er al 17. We doen elke dag ons uiterste best om weer van alles bij te leren. Op maandag, dinsdag en donderdag is meester Robert in de klas. Op vrijdag is meester Ruud aanwezig.  De woensdagen wisselen de meesters elkaar af.

We werken met chromebooks en doen dat in de klas of op het leerplein. We gebruiken een weektaak, een agenda en krijgen elke week drie keer huiswerk.
Samenwerken vindt groep 8a leuk. Hiervoor zetten we coöperatieve werkvormen en T4L (Thinking for Learning) tools in. We stimuleren daarmee een open en onderzoekende houding en activeren deze ook, zodat wel van en met elkaar leren.

Op school doen wij veel aan kunst en cultuur. In groep 8 hebben we dit jaar een aantal uitstapjes of bezoeken van een kunstenaar of vakspecialist.
Daarnaast worden muziek-, drama-, teken- en handvaardigheidslessen gegeven. Deze lessen worden steeds meer toegepast  in combinatie met andere vakgebieden en thema’s (bijvoorbeeld de zaakvakken). De doelen blijven intact, maar verder wordt de methode steeds vaker losgelaten.

Mr G. Propschool op Facebook