Groep 8

Groep 8 is een leuke enthousiaste groep van 25 leerlingen!. De hele week staat juf Maaike voor de klas en op de vrijdagmiddag juf Caroline.

 We werken zelfstandig en gebruiken hiervoor o.a. een weektaak en een agenda. We werken met tablets van Snappet waar we rekenen en spelling op verwerken. We zetten  coöperatieve werkvormen en T4L (Thinking for Learning) tools in om een open en onderzoekende houding te stimuleren en te activeren en zo van en met elkaar te leren.
Op school doen wij veel aan kunst en cultuur. In groep 8 hebben we dit jaar een aantal uitstapjes of bezoeken van een kunstenaar of vakspecialist.
Daarnaast worden muziek-, drama-, teken- en handvaardigheidslessen gegeven. Deze lessen worden steeds meer toegepast  in combinatie met andere vakgebieden en thema’s. (bv de zaakvakken)


Mr G. Propschool op Facebook