Groep 5Wij zijn groep 5 met 27 enthousiaste en betrokken leerlingen. Juf Esther is er op maandag, donderdag en vrijdag. Juf Emma op dinsdag en woensdag. Onderwijsassistente juf Jessica ondersteunt onze groep een aantal keer per week. Ook hebben wij op maandag en dinsdag een stagiair(e) in de groep. In de eerste helft van het schooljaar is dat meester Adne en in de tweede helft is dat juf Rianne.

In de groep passen wij, net als in de rest van de school, Kanjertraining toe. Dit pakken de leerlingen goed op. We kunnen zelfstandig werken en gebruiken hiervoor o.a. een weektaak. We werken met tablets van Snappet waar we rekenen en spelling op verwerken. Verder oefenen we daarin automatiseren, woordenschat en studievaardigheden. Ieder kind kan zo op eigen niveau aan de slag. De andere vakken verwerken we op schrift of op andere wijze. We zetten ook coöperatieve werkvormen en T4L (Thinking for Learning) tools in om een open en onderzoekende houding te stimuleren en te activeren en zo van en met elkaar te leren.
Op school doen wij veel met kunst en cultuur. In groep 5 hebben we dit jaar een aantal uitstapjes of bezoeken van een kunstenaar of vakspecialist. Zo zijn we naar het Kamertheater in Almen geweest en gaan we nog een bezoek brengen aan Huis Verwolde. Daarnaast worden muziek-, drama-, dans-, teken- en handvaardigheidslessen gegeven. Welke we steeds meer toepassen in combinatie met andere vakgebieden en thema’s.


 
Mr G. Propschool op Facebook