Groep 4A


Wij zijn groep 4a. Er zitten 20 leerlingen in groep 4a. Op maandag, dinsdag hebben we les van juf Ina. Op de donderdag en vrijdag hebben we les van juf Annelies. De ene week op woensdag is juf Ina er en de andere week op woensdag is juf Annelies er. Ons lokaal bevindt zich  in de unit, wat naast het grote plein staat. Het is heel gezellig dat groep 4b in het lokaal naast ons zit.

Met spelling en rekenen werken we met Snappet, dat is op een tablet. Ook woordenschat en automatiseren doen we regelmatig op de tablet. Het fijne van een tablet is, dat je direct ziet of je een som of opdracht goed of fout hebt gemaakt. Dagelijks besteden we ook veel tijd aan het technisch lezen, want goed kunnen lezen is belangrijk voor onze toekomst.  

We werken regelmatig samen met een ander kind of in een groepje. Dit is belangrijk omdat we van elkaar kunnen leren. Dit noemen wij coöperatieve leervormen. Ook werken we  met Thinking for Learning.  Dit is een onderwijsaanpak waarbij gestimuleerd wordt dat leerlingen helder en onafhankelijk denken. Op de middagen werken we veel aan de creatieve vakken, zoals muziek, drama, handvaardigheid en tekenen.

Kortom, veel te doen, veel  te leren en heel veel plezier te beleven in onze groep!

Mr G. Propschool op Facebook